Politică de Utilizare a Fișierelor Cookie

Website-ul ajusto.ro folosește cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă de navigare superioară şi servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora.

Cu ajutorul cookie-urilor, deţinătorul website-ului poate îmbunătăţi permanent navigarea, transformând-o în vizite plăcute şi utile pentru că:

 • poate personaliza diverse setări
 • poate obţine informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat website-ul său de către vizitatori, astfel încât să le poată furniza acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare
 • poate utiliza aplicaţii multimedia sau de alt tip de pe alte website-uri în website-ul său

O vizită pe website-ul ajusto.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Platformei și a serviciilor furnizate, precum și efectuarea de operațiuni interne, inclusiv rezolvarea disfuncțiilor operaționale, efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor. Aceste scopuri pot acoperi următoarele aspecte:

 • performanţă a site-ului: reţine preferinţele utilizatorului pe acest site astfel că nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului
 • analiză a vizitatorilor: permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează website-ul şi cât de des revin utilizatorii pe website
 • geotargetting: stabileşte din ce ţară provin vizitatorii; este complet anonim şi este folosit doar pentru a targeta conţinutul.
 • înregistrare: anunţă dacă vizitatorul este înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arata contul cu care este înregistrat vizitatorul şi daca are permisiunea pentru un serviciu anume.
 • publicitate: permite deţinătorului să afle dacă un vizitator a vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când a văzut mesajul publicitar

ALTE INFORMAŢII

CE ESTE UN COOKIE?

Cookie-ul este un fişier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitare a webserver-ului unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este inofensiv (nu conține programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revine pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

CE TIP DE INFORMAŢII SUNT STOCATE ŞI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul vă recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters.

Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc navigarea pe Internet (setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; securitatea online banking etc.)

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookie-urile ajută la funcționarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat navigarea prietenoasă şi personalizată fiecărui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri dificil sau chiar imposibil de folosit.

Printre alte întrebuinţări ale cookie-urilor, enumerăm:

 • conţinut potrivit preferinţelor vizitatorului, pe categorii (știri, sport, servicii, oferte etc.)
 • setări adaptate vizitatorului (reținere parole, preferinţe de limbă
 • reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet

SECURITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Cookie-urile NU sunt viruşi! Totuşi, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, ca o formă despyware. Multe produse anti-spyware marchează însă cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare acookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un website.

CUM POT FI OPRITE COOKIE-URILE?

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau browser-ul poate fi setat astfel încât să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Accesaţi opţiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

INTERNET EXPLORER:

Pentru a bloca sau a permite module cookie:

 • Deschideți Internet Explorer.
 • Faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni Internet.
 • Faceți clic pe fila Confidențialitate, apoi, sub Setări, mutați glisorul în partea de sus pentru a bloca toate modulele cookie sau în partea de jos, pentru a permite toate modulele cookie, apoi faceți clic pe OK.

FIREFOX:

Pentru a verifica sau schimba setările:

 • În partea de sus a ferestrei Firefox, clic pe butonul Firefox (meniul Unelte în Windows XP) și apoi clic pe Opțiuni.
 • Selectați panoul Confidențialitate.
 • Setați Firefox va: cu opțiunea Folosiți setări personalizate pentru istoric.
 • Bifaţi căsuța Acceptă cookie-uri de la site-uri pentru activarea cookie-urilor şi debifaţi-o pentru dezactivarea acestora.
 • Clic pe OK pentru a închide fereastra Opțiuni.

CHROME:

 • Dați clic pe meniul Chrome menu în bara de instrumente a browser-ului.
 • selectați Setări;
 • Daţi clic pe Afişaţi setările avansate;
 • În secțiunea Confidențialitate, dați clic pe butonul Setări privind conținutul.
 • În secțiunea Cookie-uri, puteți modifica următoarele setări pentru cookie-uri:
  • Ștergerea cookie-urilor
  • Blocarea prestabilită a cookie-urilor
  • Permiterea prestabilita a cookie-urilor
  • Păstrarea prestabilita a cookie-urilor până la închiderea browser-ului
  • Stabilirea excepțiilor pentru cookie-urile de pe anumite site-uri

SAFARI:

 • Alegeți din meniul Safari, Preference apoi faceți click pe Privacy
 • In secțiunea Block cookies, specificați dacă Safari acceptă cookies din partea site-urilor și când.
 • Dacă doriți să aflați ce site-uri stochează cookies în computerul dvs. faceți click pe Details

Condiție generală pentru toate navigatoarele de internet: Blocarea modulelor cookies pot cauza afișarea incorectă a anumitor pagini.

Termeni și condiții

Versiune modificată în data de 09.08.2017.

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni şi condiţii (“Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră şi ENGIE Romania S.A. (denumită în cele ce urmează ”Furnizor”). Vă rugăm să citiţi acești Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa URL: https://ajusto.ro/ (“Website-ul”). Accesarea şi vizitarea Website-ului, înregistrarea unui Cont pe Website şi/sau folosirea serviciilor oferite pe Website înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că: (i) în cazul în care sunteți o persoană fizică, acționați în nume propriu și că nu reprezentați nicio altă persoană, iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii ce v-a fost date; (ii) veți furniza informații corecte pentru Furnizor; (iii) nu veți utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) nu veți utiliza Website-ul  în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Furnizorului; și că (vii) nu veți utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceşti Termeni și Condiții.

2. Responsabilitate

Sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei dumneavoastră și sunteți responsabil pentru toate activitățile și conduita dumneavoastră sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați Furnizorul imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Furnizorul sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei dumneavoastră, cu sau fără permisiunea dumneavoastră; dumneavoastră sunteți răspunzător pentru orice pierderi cauzate Furnizorului sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei dumneavoastră de către o terță parte.

Prin înregistrarea unei Solicitări pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

Acești Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între Furnizor.

3. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

1. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

2. Furnizor - societatea Engie Romania S.A, cu sediul în Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, sector 4, Bucureşti, telefon: 021.301.3137 număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222, înscrisă în Registrul de evidență a Protecției datelor cu caracter personal sub nr. CP 5167, e-mail: hello@ajusto.ro

3. Solicitare – cerere plasată de către un Utilizator cu scopul de a primi, din partea Furnizorului, una sau mai multe oferte cu privire la prestarea de servicii.

4. Proiect – acele servicii ce fac obiectul unei Solicitări, care se încadrează în categoria Proiectelor ce pot fi prestate de către Furnizor la un anumit moment, așa cum acestea sunt prezentate la adresa https://ajusto.ro.

5. Website-ul - site-ul https://ajusto.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://ajusto.ro/ nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

6. Operatori - Reprezentanți ai Furnizorului (i) responsabili cu verificarea și identificarea unor Profesioniști pentru realizarea Proiectelor ce fac obiectul Solicitărilor Utilizatorilor, (ii) comunicarea cu Utiliizatorii și Porfesioniștii, precum și (iii) pentru constatarea cauzelor survenirii unor neconformități în interiorul perioadei de garanție a lucrărilor.

7. Profesioniști – furnizori de servicii, înregistrați pe Pagina ajusto.ro, pe care Furnizorul îi va propune Utilizatorilor pentru executarea Proiectelor.

8. Lucrare – totalitatea manoperelor și serviciilor prestate de către un Profesionist în vederea realizării Proiectului.

9. Preț - prețul total al serviciilor prestate de către Furnizor în scopul efectuării Proiectului ce face obiectul Solicitării.

10. Ofertă  - propunerea unor Profesioniști, a serviciilor prestate de către aceștia, a materialelor ce urmează a fi utilizate, precum și a Prețului de către Furnizor Utilizatorului, pentru realizarea Proiectelor.

Prin exprimarea acordului dumneavoastră referitor la acești Termeni și Condiții, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România, iar dumneavoastră, ca reprezentant, aveți dreptul să accesați, vizitați sau utilizați în orice alt mod Website-ul și să contractați cu Furnizorul, în numele societății, un contract de prestări servicii, în vederea realizării Proiectelor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să recitiți acești Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului.

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Website, sau dacă continuați utilizarea Website-ului înseamnă ca v-ați exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă rugăm să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, Website-ul.

4. Scopul urmărit

Scopul Termenilor și Condițiilor este (i) de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului precum și (ii) de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator și Furnizor, pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează.

Website-ul poate conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Furnizorul nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri, cu excepția link-urilor către paginile Profesioniștilor, în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Furnizorul nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Furnizorului niciun fel de despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul ajusto.ro) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul ajusto.ro nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Furnizorului. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul ajusto.ro sunt Mărci aparținând Furnizorului, terților parteneri afiliați ai acestuia și Profesioniștilor. Nimic de pe Website-ul ajusto.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul ajusto.ro

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, ale partenerilor afiliați sau ale Profesioniștilor și va atrage exercitarea, de către Furnizor, partenerii săi afiliați sau Profesioniști a tuturor remediilor legale.

6. Dreptul de a utiliza conținutul Website-ului

Furnizorul oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website-ul ajusto.ro, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

Furnizorul acordă Utilizatorilor  un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către orice Conținut din acesta atât timp cât linkul nu înfățișează Furnizorul, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau recomandare a website-ului, paginii sau conținutului dumneavoastră de către Furnizor.

7. Utilizarea Website-ului

În vederea plasării unei Solicitări, Utilizatorul își va crea un Cont de utilizator.

Pentru crearea Contului de utilizator, Utilizatorul va furniza următoarele informații:

 • Nume și Prenume (pentru persoane fizice)/denumire societate, sediu, CUI, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerțului, cont IBAN (pentru persoane juridice);
 • Adresa de e-mail;
 • Telefon.

Utilizatorul poate completa formularul de comandă pus la dispoziție de către Furnizor fie înainte, fie după crearea contului.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Solicitării, pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în Solicitare.

Un Operator poate contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Solicitare, pentru a completa eventualele informații lipsă și pentru a confirma sau respinge Solicitarea.

Ulterior completării formularului de comandă, Utilizatorul primește de la un Operator un e-mail care îl informează că Solicitarea este deschisă și că va primi o Ofertă în maxim 48 de ore.

În intervalul celor 48 de ore până la primirea răspunsului Furnizorului, este posibil ca Utilizatorul să primească întrebări din partea Profesioniștilor/Operatorilor cu privire la Solicitare. Utilizatorul poate alege/accepta oferta în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Furnizorul i-a furnizat oferta. Dacă această perioadă a fost depășită, Solicitarea va intra in stand by. Ieșirea din această stare este decisă de către Furnizor, ulterior negocierilor purtate între Utilizator și Furnizor și verificării disponibilității Profesioniștilor și actualizării ofertelor.

Utilizatorul va stabili împreună cu Profesionistul data și ora la care dorește ca Proiectul să fie executat.

Plata se efectueaza dupa execuția lucrării, online, pe pagina Ajusto sau prin transfer bancar in contul Furnizorului nr. RO32BRDE450SV22205634500, deschis la BRD, Sucursala SMCC.

În anumite situații, Furnizorul va putea solicita Utilizatorului plata unui avans de 50%, in functie de complexitatea si costul final al Lucrării.

Utilizatorul are posibilitatea de a folosi, pentru plata Prețului, cupoane promoționale oferite de către Furnizor. Condițiile de utilizare și valabilitatea cupoanelor diferă de la caz la caz, acestea fiind specificate pe materialul suport al cuponului (ex: hârtie, e-mail). Prin folosirea unui cupon, Utilizatorii declară și recunosc că au luat la cunoștință de condițiile de utilizare a cuponului, așa cum acestea sunt inscripționate pe materialul suport sau în cuprinsul unor alte documente la care se face trimitere în cuprinsul materialului suport și că sunt de acord cu acestea.

Contractul de prestări servicii se va încheia între Utilizator și Furnizor, urmând a fi considerat încheiat la data acceptării Ofertei furnizate de către Furnizor și va fi guvernat de Termenii și condițiile în vigoare la momentul la care Solicitarea a fost înregistrată pe Website.

Profesionistul se va deplasa la ora și locul stabilite cu Utilizatorul pentru efectuarea Lucrării. În cazul în care Profesionistul observă diferențe mari de volum al Proiectului sau al materialelor necesare pentru efectuarea Proiectului față de descrierea online a acestuia, așa cum aceasta a fost prezentată în cuprinsul Solicitării, va întocmi un Proces-verbal de constatare a necesității efectuării unor Proiecte suplimentare. Procesul-verbal va conține atât materialele suplimentare necesare, cât și manopera necesară efectuării Lucrărilor suplimentare. Pentru lucrările și materialele suplimentare, Profesionistul si Utilizatorul vor semna Procesul-verbal aferent.

Dacă Utilizatorul este de acord cu conținutul Procesului-verbal, Profesionistul va solicita Furnizorului acordul pentru efectuarea Lucrărilor suplimentare și pentru achiziționarea materialelor suplimentare, precum și o propunere de suplimentare a Prețului. Dacă Utilizatorul este de acord cu propunerea de suplimentare a Prețului, Profesionistul procedează la efectuarea întregului Proiect, precum și la achiziționarea materialelor necesare. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu propunerea de suplimentare a Prețului, propusă de către Furnizor, poate înceta prezentul contract, devenind incidente prevederile secțiunii 8 ”Anularea solicitării”.

Utilizatorul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Profesionist.

Este posibil ca Operatorii să procedeze la efectuarea unor verificări ulterior finalizării Proiectului, prin contactarea telefonică a Utilizatorului.

Dacă în cursul desfășurării Proiectelor sau după finalizarea intervenției Profesionistului survin dispute între Utilizator și Profesionist, un Operator al Website-ului va media rezolvarea disputei survenite.

8. Anularea solicitării

8.1. Anularea Solicitării pentru un motiv justificat

Prin motiv justificat, în sensul prezentei secțiuni, trebuie să se înțeleagă următoarele:

 • Lucrările prestate de către Profesionist nu corespund obiectului Solicitării sau Ofertei Profesionistului;
 • Profesionistul nu respectă programul convenit împreună cu Utilizatorul pentru prestarea Lucrărilor.

Utilizatorul poate anula Solicitarea, ulterior acceptării unei Oferte, dar mai înainte ca Profesionistul să fi început prestarea efectivă a serviciilor, chiar dacă materialele necesare au fost deja achiziționate, prin transmiterea unei  notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail, la adresa indicată în cadrul secțiunii 15, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

În cazul în care Utilizatorul decide să renunțe la Lucrările prestate de către Profesionist în timpul prestării acestora, va informa de îndată Profesionistul, moment în care Profesionistul va întocmi un Proces-verbal de constatare în care va descrie serviciile prestate, materialele achiziționate, precum și procentul din Proiect pe care l-a realizat până la acel moment. Procesul-verbal va fi semnat atât de Utilizator, cât și de Profesionist.

Ulterior informării Profesionistului, Utilizatorul va informa imediat, dar nu mai târziu de 12 ore, Furnizorul cu privire la încetarea relației contractuale, prin trimiterea unui e-mail, la adresa de e-mail indicată în cadrul secțiunii 15, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru încetarea contractului.

În cazul în care Utilizatorul a achitat integral plata Lucrărilor, sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea materialelor și a procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Proiect, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal, Furnizorul va restitui Utilizatorului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea.

În cazul în care Utilizatorul a plătit un avans din Preț online, Utilizatorul va plăti diferența dintre costul procentului de servicii prestate, prin raportare la nivelul întregului Proiect, și a materialelor achiziționate, indicate în cuprinsul Procesului-verbal, și avansul plătit online.

Utilizatorul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist, precum și valoarea procentului de servicii deja prestate, prin raportare la întregul Proiect, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.

Utilizatorul nu poate pretinde anularea Solicitării după prestarea, în totalitate, a Lucrărilor de către Profesionist. În cazul în care Utilizatorul a optat pentru plata integrală a Lucrărilor prin POS la finalul Lucrărilor, Utilizatorul are obligaţia de a efectua plata Lucrărilor prestate.

În cazul în care Utilizatorul descoperă neconformități ale Lucrărilor prestate, devin incidente prevederile Secțiunii 14 ”Garanții”.

8.2 Anularea Solicitării fără un motiv întemeiat

Utilizatorul poate anula Solicitarea, pentru orice motiv, chiar fără un motiv întemeiat, în următoarele condiții:

 • înainte ca Profesionistul să fi început prestarea efectivă a serviciilor, chiar dacă materialele necesare au fost deja achiziționate, prin transmiterea unei  notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail, la adresa indicată în cadrul secțiunii 15, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 • în timpul prestării serviciilor (cu plata valorii materialelor achiziționate și neîncorporate în Lucrarea deja prestată, precum și a oricăror altor costuri ocazionate de realizarea Lucrării, așa cum acestea vor fi indicate, in fiecare caz în parte, în cuprinsul Procesului-verbal, denumite în continuare ”Cheltuielile”), va informa de îndată Profesionistul, moment în care Profesionistul va întocmi un Proces-verbal de constatare în care va descrie serviciile prestate, Cheltuielile (inclusiv materialele achiziționate, indicând valoarea materialelor încorporate în Lucrarea deja prestată), precum și procentul din Proiect pe care l-a realizat până la acel moment. Procesul-verbal va fi semnat atât de Utilizator, cât și de Profesionist. Ulterior informării Profesionistului, Utilizatorul va informa imediat, dar nu mai târziu de 12 ore, Furnizorul cu privire la încetarea relației contractuale, prin trimiterea unui e-mail, la adresa de e-mail indicată în cadrul secțiunii 15. În cazul în care Utilizatorul a achitat integral plata Lucrărilor, sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea Cheltuielilor și a procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Proiect, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal, Furnizorul va restitui Utilizatorului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea. Utilizatorul va plăti diferența dintre costul procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Proiect și Cheltuielile, indicate în cuprinsul Procesului-verbal, și avansul plătit online.

Utilizatorul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist și valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Proiect așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.

Utilizatorul nu poate pretinde anularea Solicitării după prestarea, în totalitate, a Lucrărilor de către Profesionist. Utilizatorul are obligaţia de a efectua plata prin canalele comunicate.

În cazul în care Utilizatorul descoperă neconformități ale Lucrărilor prestate, devin incidente prevederile Secțiunii 14 ”Garanții”.

9. Vânzarea online a serviciilor Furnizorului

Furnizorul poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Utilizator, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.

Imediat după finalizarea prestării unui serviciu de către un Profesionist, Utilizatorului i se va solicita înscrierea unui review legat de serviciul de care a beneficiat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Utilizator în Contul de utilizator. Utilizatorul nu are obligația de a înscrie un review legat de serviciul de care a beneficiat.

10. Subcontractarea

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Furnizorul va subcontracta Profesionistul, în vederea executării Proiectului și că nu va presta, cu personalul propriu, serviciile ce fac obiectul Solicitării.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Furnizor pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul declară și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Utilizator pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termeni și Condiții.

11. Declarații și garanții ale Furnizorului

Furnizorul se obligă să proceseze toate Solicitările transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul nu garantează Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, sigur sau fără erori.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Proiectului ce face obiectul Solicitării.

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru serviciile prestate de către Profesioniști în condițiile prezentate în secțiunea 14 din acești Termeni și Condiții.

12. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Solicitărilor publicate și declară că acestea corespund cu Proiectul.

13. Facturarea și plata serviciilor

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare caz în parte, în descrierea Ofertei. Furnizorul va emite Utilizatorului o factură pentru serviciile prestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării lucrării, Utilizatorul având obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare. Plata se va efectua in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Furnizorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Proiectului, ce va include Lucrările și materialele procurate de către Profesioniști, exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii prin e-mailul folosit la crearea Contului de utilizator.

În cazul în care se va proceda la suplimentarea Prețului, potrivit Secțiunii 7, se va proceda la emiterea unei facturi care va conţine atât Prețul, cât și Prețul suplimentat. In cazul in care factura pentru Preț a fost deja emisă, se va emite o nouă factură pentru Prețul suplimentat.

Pentru o corectă comunicare și întocmire a facturii aferente Solicitării, Utilizatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de cate ori este cazul, datele din Contul de utilizator.

Prin trimiterea Solicitării, Utilizatorul declară că este de acord cu primirea facturii în format electronic, prin e-mailul indicat în Contul de utilizator.

14. Garanții

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru eventualele neconformități ale Lucrărilor prestate de către Profesioniști în vederea remedierii Proiectelor. Termenul de garanție al Lucrărilor va fi comunicat Utilizatorului în fiecare caz în parte, prin intermediul e-mailului prin care se confirmă încheierea valabilă a contractului.

Astfel, în cazul în care în interiorul termenului de garanție indicat apare o defecțiune ca urmare a unei eventuale neconformități a Lucrărilor prestate de către Profesionist, Utilizatorul poate sesiza Furnizorul, printr-un mesaj trimis prin e-mail, la datele de contact indicate în Secțiunea 15, sau apelând la numărul Serviciu clienți, indicat mai jos în Secțiunea 15.

Utilizatorul trebuie să informeze Furnizorul cu privire la defecțiunea survenită Lucrărilor în termen de cel mult 2 luni de la data survenirii acesteia, dar nu după expirarea termenului de garanție.

Ulterior primirii sesizării, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a stabili data și ora la care  un Operator se va prezenta la adresa unde a survenit defecţiunea Lucrărilor realizate asupra Proiectului pentru a constata cauzele survenirii acestora.

Operatorul va întocmi un Proces-verbal în care va constata cauzele defectării lucrărilor realizate asupra Proiectului. În cazul în care Operatorul constată că defecțiunea a apărut ca urmare a lipsei de conformitate a Lucrărilor prestate de către Profesionist, Furnizorul va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite.

Furnizorul va depune toate diligențele pentru ca defectiunile survenite asupra Proiectului, în cazul în care acestea au survenit ca urmare a neconformității Lucrărilor prestate de către Profesionist să fie remediate în termen de cel mult 15 zile calendaristice. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru eventualele întârzieri cauzate de lipsa de disponibilitate a Utilizatorului.

Utilizatorul declară și înțelege că în cazul în care defecțiunea a survenit (i) ca urmare a uzurii normale a materialelor folosite sau a bunului/instalației, (ii) din cauza unui eveniment exterior, independent de acțiunea Furnizorului sau a Profesionistului care a remediat Proiectul, sau (iii) ca urmare a acțiunii directe a Utilizatorului sau a unei alte persoane, alta decât Profesionistul care a remediat Proiectul, Furnizorul nu va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite Proiectului.

În cazul in care Profesionistul constată că defecțiunea Proiectului a survenit ca urmare a uneia dintre cauzele prezentate în paragraful precedent, Utilizatorul are dreptul de a refuza remedierea acesteia de către Profesionist.

Costurile aferente deplasării Operatorului la locul unde a survenit defecțiunea Proiectului, precum și costurile aferente operațiunii de constatare a cauzelor survenirii acesteia cad în sarcina Furnizorului, cu excepția acelei situații in care se va dovedi ca defecțiunea s-a produs din culpa Utilizatorului, caz în care costurile aferente deplasării (50 lei) vor cădea în sarcina acestuia din urmă.

15. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune, pe Website-ul ajusto.ro, o plângere și/sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de către Furnizor sau Profesioniști.

Plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin intermediul formularului aflat pe Website sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienți, indicat mai jos.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Solicitării ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Solicitare), precum și orice alte date necesare Furnizor în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Solicitării (după caz).

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Operatorii Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Serviciul clienți poate fi contactat:

 • prin e-mail: hello@ajusto.ro
 • prin telefon: 0784 50 50 70 (în intervalul orar 9-17, de luni până vineri)
 • poștă: strada Gramont, nr 38, sector 4, București, România.

16. Confidențialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Furnizor, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator cu privire la Solicitare/Proiect/Profesionist, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Furnizorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

17. Despăgubiri

Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala Furnizorului și partenerii săi contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termeni și condiții de către Utilizator, în special confidențialitate; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Utilizator; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzelor 4 și 5 din acești Termeni și Condiții.

Furnizorul va despăgubi Utilizatorul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termeni și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați sau de către Profesioniști.

18. Protecția datelor

Pentru prestarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de Confidențialitate.

De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.

19. Încetarea

Furnizorul poate decide încetarea Contului de utilizator în cazul în care un Utilizator nu respectă acești Termeni și Condiții, cu notificarea prealabilă a acestuia.  Furnizorul va înștiința Utilizatorul, printr-un e-mail transmis pe Contul de utilizator cu privire la încălcarea Termenilor și Condițiilor, oferindu-i un termen de 15 zile lucrătoare pentru remedierea încălcării. În cazul în care la expirarea termenului, utilizatorul nu încetează încălcarea, Furnizorul va dezactiva Contul de utilizator.

Utilizatorul poate închide oricând Contul de utilizator, prin selectarea opțiunii DEZACTIVARE CONT, disponibilă în secțiunea PROFIL a fiecărui cont de utilizator sau prin trimiterea unui email în acest sens la adresa hello@ajusto.ro.

20. Neconcurență

Utilizatorul înțelege și garantează că nu va contacta Profesioniștii recomandați de către Furnizor, în mod direct, pentru solicitarea unei oferte de preț pentru realizarea Proiectului și pentru prestarea Lucrărilor aferente Proiectului, în afara Website-ului.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că în cazul în care va încălca prevederile prezentei secțiuni va fi obligat să plătească Furnizorului diferența dintre Prețul oferit pe Website de respectivul Profesionist și prețul facturat de către Profesionist pentru respectiva Solicitare.

21. Legea aplicabilă. Litigii

Prezentele Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ: ”RESPONSABILITATE”, ”SCOPUL URMĂRIT”, ”DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ”, ”DREPTUL DE A UTILIZA CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI”, ”UTILIZAREA WEBSITE-ULUI”, ”VÂNZAREA ONLINE A SERVICIILOR FURNIZORULUI”,  ”DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI”, ”DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI”, ”FACTURAREA ȘI PLATA SERVICIILOR”, ”SUBCONTRACTAREA”, ”DESPĂGUBIRI”, ”PROTECȚIA DATELOR”, ”ÎNCETARE”, ”NECONCURENȚĂ”.